Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nie je bagel ako bagel alebo Odkiaľ sa k nám dostalo slovo bagel?

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Kristína Piatková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 47 - 49
Jazyk: slo
Typ článku: Rozličnosti
Ako citovať:
ISO 690:
Piatková, K. 2024. Nie je bagel ako bagel alebo Odkiaľ sa k nám dostalo slovo bagel?. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 47-49. ISSN 0023-5202.

APA:
Piatková, K. (2024). Nie je bagel ako bagel alebo Odkiaľ sa k nám dostalo slovo bagel?. Kultúra slova, 58(1), 47-49. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0