Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

O šickim zna a po calim valaľe bludi roznośi

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Stella Ondrejčiková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 36 - 42
Jazyk: slo
Typ článku: Zo studnice rodnej reči
Ako citovať:
ISO 690:
Ondrejčiková, S. 2024. O šickim zna a po calim valaľe bludi roznośi. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 36-42. ISSN 0023-5202.

APA:
Ondrejčiková, S. (2024). O šickim zna a po calim valaľe bludi roznośi. Kultúra slova, 58(1), 36-42. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0