Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy začínajúce sa písmenami I – N

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Michal Hrabovský - Ján Kliment - Iveta Vančová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 20 - 35
Jazyk: slo
Typ článku: Terminologické súpisy
Ako citovať:
ISO 690:
Hrabovský, M., Kliment, J., Vančová, I. 2024. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy začínajúce sa písmenami I – N. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 20-35. ISSN 0023-5202.

APA:
Hrabovský, M., Kliment, J., Vančová, I. (2024). Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy začínajúce sa písmenami I – N. Kultúra slova, 58(1), 20-35. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0