Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Týmus v slovenskej anatomickej nomenklatúre

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
František Šimon - Ján Danko
Detaily:
Rok, strany: 2024, 14 - 19
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Anatomical nomenclature, Slovak term for thymus
Typ článku: Štúdie a články
O článku:
After the term prsná (Engl. mammary), kojenecká (Engl. sackling) and dojčenská (Engl. Sackling) žľaza (Engl. gland), the Slovak nomenclature of human anatomy finally settled on the term detská žľaza (Engl. infant gland) for thymus, which is given in parallel with the Slovakized term týmus. In the nomenclature of veterinary anatomy, only the Slovakized term is used and there are no attempts to create a suitable Slovak term. Nevertheless, the term brzlík, the Slovak equivalent for thymus sometimes appears in non-prescriptive publications, both professional and popular science.
Ako citovať:
ISO 690:
Šimon, F., Danko, J. 2024. Týmus v slovenskej anatomickej nomenklatúre. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 14-19. ISSN 0023-5202.

APA:
Šimon, F., Danko, J. (2024). Týmus v slovenskej anatomickej nomenklatúre. Kultúra slova, 58(1), 14-19. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0