Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Za Jarkou Filadelfiovou

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 56, no. 1
Daniel Gerbery
Detaily:
Rok, strany: 2024, 89 - 90
Jazyk: slo
Typ článku: Nekrológ / Obituary
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Gerbery, D. 2024. Za Jarkou Filadelfiovou. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 56, no.1, pp. 89-90. 0049-1225.

APA:
Gerbery, D. (2024). Za Jarkou Filadelfiovou. Sociológia - Slovak Sociological Review, 56(1), 89-90. 0049-1225.
O vydaní:
Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, v. v. i. / The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 16. 2. 2024