Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Spomienky na Jarmilu Filadelfiovú * 1956 – † 2023

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 56, no. 1
Zora Bútorová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 86 - 88
Jazyk: slo
Typ článku: Nekrológ / Obituary
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Bútorová, Z. 2024. Spomienky na Jarmilu Filadelfiovú * 1956 – † 2023. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 56, no.1, pp. 86-88. 0049-1225.

APA:
Bútorová, Z. (2024). Spomienky na Jarmilu Filadelfiovú * 1956 – † 2023. Sociológia - Slovak Sociological Review, 56(1), 86-88. 0049-1225.
O vydaní:
Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, v. v. i. / The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 16. 2. 2024