Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zomrel Nicholas Rescher (1928 – 2024)

In: Filozofia, vol. 79, no. 2
František Gahér
Detaily:
Rok, strany: 2024, 225 - 229
Jazyk: slo
Typ článku: Spomienka / Obituary
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Gahér, F. 2024. Zomrel Nicholas Rescher (1928 – 2024). In Filozofia, vol. 79, no.2, pp. 225-229. 0046-385X.

APA:
Gahér, F. (2024). Zomrel Nicholas Rescher (1928 – 2024). Filozofia, 79(2), 225-229. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 14. 2. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License