Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ekologická kríza v zrkadle rozličných disciplín

In: Filozofia, vol. 79, no. 2
Tatiana Sedová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 222 - 224
Jazyk: slo
Typ článku: Z vedeckého života / Scientific Events
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Sedová, T. 2024. Ekologická kríza v zrkadle rozličných disciplín. In Filozofia, vol. 79, no.2, pp. 222-224. 0046-385X.

APA:
Sedová, T. (2024). Ekologická kríza v zrkadle rozličných disciplín. Filozofia, 79(2), 222-224. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 14. 2. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License