Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MAGDALENA GARBACIK-BALAKOWICZ: Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho [The philosophical context in the literary work of Sándor Márai]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 4
Szilvia Szarka Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 148 - 150
Jazyk: cze
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Szarka, S. 2023. MAGDALENA GARBACIK-BALAKOWICZ: Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho [The philosophical context in the literary work of Sándor Márai]. In World Literature Studies, vol. 15, no.4, pp. 148-150. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.14

APA:
Szarka, S. (2023). MAGDALENA GARBACIK-BALAKOWICZ: Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho [The philosophical context in the literary work of Sándor Márai]. World Literature Studies, 15(4), 148-150. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.14
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 18. 12. 2023