Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JANA HORÁKOVÁ — MARIKA KUPKOVÁ — MONIKA SZÜCSOVÁ (eds.): The Black Box Book: Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 4
Zuzana Husárová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 144 - 148
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Husárová, Z. 2023. JANA HORÁKOVÁ — MARIKA KUPKOVÁ — MONIKA SZÜCSOVÁ (eds.): The Black Box Book: Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions. In World Literature Studies, vol. 15, no.4, pp. 144-148. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.13

APA:
Husárová, Z. (2023). JANA HORÁKOVÁ — MARIKA KUPKOVÁ — MONIKA SZÜCSOVÁ (eds.): The Black Box Book: Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions. World Literature Studies, 15(4), 144-148. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.13
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 18. 12. 2023