Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SONIA ANTON (ed.): La territoire littéraire de la Seine, géocritique d’ un fleuve [The literary territory of the Seine: Geocriticism of a river]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 4
Terézia Guimard Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 139 - 141
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Guimard, T. 2023. SONIA ANTON (ed.): La territoire littéraire de la Seine, géocritique d’ un fleuve [The literary territory of the Seine: Geocriticism of a river]. In World Literature Studies, vol. 15, no.4, pp. 139-141. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.11

APA:
Guimard, T. (2023). SONIA ANTON (ed.): La territoire littéraire de la Seine, géocritique d’ un fleuve [The literary territory of the Seine: Geocriticism of a river]. World Literature Studies, 15(4), 139-141. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 18. 12. 2023