Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 4
Ján Jambor Číslo ORCID - Zuzana Malinovská
Detaily:
Rok, strany: 2023, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Jambor, J., Malinovská, Z. 2023. Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze. In World Literature Studies, vol. 15, no.4, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Jambor, J., Malinovská, Z. (2023). Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze. World Literature Studies, 15(4), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 18. 12. 2023