Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

CHRISTINE DAIGLE — TERRANCE H. McDONALD (eds.): From Deleuze and Guattari to Posthumanism: Philosophies of Immanence

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 3
Ivana Hostová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 135 - 139
Jazyk: slo
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Hostová, I. 2023. CHRISTINE DAIGLE — TERRANCE H. McDONALD (eds.): From Deleuze and Guattari to Posthumanism: Philosophies of Immanence. In World Literature Studies, vol. 15, no.3, pp. 135-139. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.14

APA:
Hostová, I. (2023). CHRISTINE DAIGLE — TERRANCE H. McDONALD (eds.): From Deleuze and Guattari to Posthumanism: Philosophies of Immanence. World Literature Studies, 15(3), 135-139. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.14
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2023