Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

YIFENG SUN: Translational Spaces: Towards a Chinese-Western Convergence

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 3
Yujuan Zou Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 132 - 135
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Zou, Y. 2023. YIFENG SUN: Translational Spaces: Towards a Chinese-Western Convergence. In World Literature Studies, vol. 15, no.3, pp. 132-135. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.13

APA:
Zou, Y. (2023). YIFENG SUN: Translational Spaces: Towards a Chinese-Western Convergence. World Literature Studies, 15(3), 132-135. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.13
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2023