Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ANTONIO BARNÉS — MAGDA KUČERKOVÁ (eds.): The Figurativeness of the Language of Mystical Experience: Particularities and Interpretations

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 3
Rafael Ruiz Andrés Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 130 - 132
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Andrés, R. 2023. ANTONIO BARNÉS — MAGDA KUČERKOVÁ (eds.): The Figurativeness of the Language of Mystical Experience: Particularities and Interpretations. In World Literature Studies, vol. 15, no.3, pp. 130-132. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.12

APA:
Andrés, R. (2023). ANTONIO BARNÉS — MAGDA KUČERKOVÁ (eds.): The Figurativeness of the Language of Mystical Experience: Particularities and Interpretations. World Literature Studies, 15(3), 130-132. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.12
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2023