Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

HERBERT E. CRAIG: Assessing the English and Spanish Translations of Proust's À la recherche du temps perdu

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 3
Charles Sabatos Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 127 - 130
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Sabatos, C. 2023. HERBERT E. CRAIG: Assessing the English and Spanish Translations of Proust's À la recherche du temps perdu. In World Literature Studies, vol. 15, no.3, pp. 127-130. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.11

APA:
Sabatos, C. (2023). HERBERT E. CRAIG: Assessing the English and Spanish Translations of Proust's À la recherche du temps perdu. World Literature Studies, 15(3), 127-130. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.3.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2023