Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Preface

In: Organon F, vol. 30, no. 2
Krzysztof Brzechczyn
Detaily:
Rok, strany: 2023, 128 - 129
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Brzechczyn, K. 2023. Preface. In Organon F, vol. 30, no.2, pp. 128-129. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2023.30201

APA:
Brzechczyn, K. (2023). Preface. Organon F, 30(2), 128-129. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2023.30201
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 1. 7. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)