Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MILOSLAV SZABÓ: Kráska a zvrhlík: Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia [The Belle and the Pervert: Race and gender in 19th- and 20th-century literature]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 2
Adriana Amir Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 142 - 145
Jazyk: slo
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Amir, A. 2023. MILOSLAV SZABÓ: Kráska a zvrhlík: Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia [The Belle and the Pervert: Race and gender in 19th- and 20th-century literature]. In World Literature Studies, vol. 15, no.2, pp. 142-145. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.15

APA:
Amir, A. (2023). MILOSLAV SZABÓ: Kráska a zvrhlík: Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia [The Belle and the Pervert: Race and gender in 19th- and 20th-century literature]. World Literature Studies, 15(2), 142-145. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.15
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 29. 6. 2023