Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ZUZANA KOPECKÁ: Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze [Symptoms of literary modernism in Slovak and Czech interwar prose]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 2
Ján Gallik Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 140 - 142
Jazyk: slo
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Gallik, J. 2023. ZUZANA KOPECKÁ: Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze [Symptoms of literary modernism in Slovak and Czech interwar prose]. In World Literature Studies, vol. 15, no.2, pp. 140-142. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.14

APA:
Gallik, J. (2023). ZUZANA KOPECKÁ: Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze [Symptoms of literary modernism in Slovak and Czech interwar prose]. World Literature Studies, 15(2), 140-142. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.14
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 29. 6. 2023