Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

PETER GETLÍK: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra [Moving towards cognitive adaptation studies: Adaptation as play]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 2
Jana Kuzmíková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 138 - 140
Jazyk: slo
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kuzmíková, J. 2023. PETER GETLÍK: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra [Moving towards cognitive adaptation studies: Adaptation as play]. In World Literature Studies, vol. 15, no.2, pp. 138-140. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.13

APA:
Kuzmíková, J. (2023). PETER GETLÍK: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra [Moving towards cognitive adaptation studies: Adaptation as play]. World Literature Studies, 15(2), 138-140. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.13
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 29. 6. 2023