Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

VINCENT JOUVE: Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires? [The power of fiction. Why do we like stories?]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 2
Silvia Rybárová
Detaily:
Rok, strany: 2023, 135 - 138
Jazyk: slo
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Rybárová, S. 2023. VINCENT JOUVE: Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires? [The power of fiction. Why do we like stories?]. In World Literature Studies, vol. 15, no.2, pp. 135-138. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.12

APA:
Rybárová, S. (2023). VINCENT JOUVE: Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires? [The power of fiction. Why do we like stories?]. World Literature Studies, 15(2), 135-138. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.12
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 29. 6. 2023