Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The many faces of resilience and healing in contemporary narratives

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 2
Ana María Fraile-Marcos Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 2 - 5
Jazyk: eng
Typ článku: EDITORIÁL/EDITORIAL
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Fraile-Marcos, A. 2023. The many faces of resilience and healing in contemporary narratives. In World Literature Studies, vol. 15, no.2, pp. 2-5. 1337-9275.

APA:
Fraile-Marcos, A. (2023). The many faces of resilience and healing in contemporary narratives. World Literature Studies, 15(2), 2-5. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 29. 6. 2023