Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze [The Quest for Identities in Modern Lebanese Women’s Fiction]

In: Asian and African Studies, vol. 32, no. 1
Katarína Bešková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 100 - 103
Jazyk: eng
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Bešková, K. 2023. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze [The Quest for Identities in Modern Lebanese Women’s Fiction]. In Asian and African Studies, vol. 32, no.1, pp. 100-103. 1335-1257. DOI: https://doi.org/10.31577/aassav.2023.32.1.06

APA:
Bešková, K. (2023). ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze [The Quest for Identities in Modern Lebanese Women’s Fiction]. Asian and African Studies, 32(1), 100-103. 1335-1257. DOI: https://doi.org/10.31577/aassav.2023.32.1.06
O vydaní:
Vydavateľ: Institute of Oriental Studies
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.