Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Iskusstvo i revoľucija: sto let spusťa (Umenie a revolúcia: sto rokov späť)

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Alena Ružbaská Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 332 - 334
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Ružbaská, A. 2023. Iskusstvo i revoľucija: sto let spusťa (Umenie a revolúcia: sto rokov späť). In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 332-334. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.9

APA:
Ružbaská, A. (2023). Iskusstvo i revoľucija: sto let spusťa (Umenie a revolúcia: sto rokov späť). Slovenská literatúra, 70(3), 332-334. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023