Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zdenka Valentová-Belićová: Obraz Srbov v slovenskej literatúre

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Nina Podmanická Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 329 - 331
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Podmanická, N. 2023. Zdenka Valentová-Belićová: Obraz Srbov v slovenskej literatúre. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 329-331. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.8

APA:
Podmanická, N. (2023). Zdenka Valentová-Belićová: Obraz Srbov v slovenskej literatúre. Slovenská literatúra, 70(3), 329-331. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.8
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023