Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Miloslav Vojtech – Zuzana Kákošová – Dagmar Garay Kročanová: Slovenská próza 18. – 20. storočia – poetika, interpretácia, kontext

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Beata Hanesová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 325 - 328
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Hanesová, B. 2023. Miloslav Vojtech – Zuzana Kákošová – Dagmar Garay Kročanová: Slovenská próza 18. – 20. storočia – poetika, interpretácia, kontext. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 325-328. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.7

APA:
Hanesová, B. (2023). Miloslav Vojtech – Zuzana Kákošová – Dagmar Garay Kročanová: Slovenská próza 18. – 20. storočia – poetika, interpretácia, kontext. Slovenská literatúra, 70(3), 325-328. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.7
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023