Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu (Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike)

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Eva Palkovičová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 322 - 324
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Palkovičová, E. 2023. Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu (Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike). In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 322-324. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.6

APA:
Palkovičová, E. (2023). Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu (Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike). Slovenská literatúra, 70(3), 322-324. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.6
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023