Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Medzinárodná konferencia: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

In: Filozofia, vol. 78, no. 5
Róbert Maco Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 401 - 403
Jazyk: slo
Typ článku: Z vedeckého života / Scientific events
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Maco, R. 2023. Medzinárodná konferencia: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. In Filozofia, vol. 78, no.5, pp. 401-403. 0046-385X.

APA:
Maco, R. (2023). Medzinárodná konferencia: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Filozofia, 78(5), 401-403. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 16. 5. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License