Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pohľad do budúcnosti

In: Filozofia, vol. 78, no. 5
Jon Stewart
Detaily:
Rok, strany: 2023, 317 - 320
Jazyk: slo
Typ článku: Na úvod / editorial
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Stewart, J. 2023. Pohľad do budúcnosti. In Filozofia, vol. 78, no.5, pp. 317-320. 0046-385X.

APA:
Stewart, J. (2023). Pohľad do budúcnosti. Filozofia, 78(5), 317-320. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 16. 5. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License