Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ZUZANA ZELINOVÁ, ANDREJ KALAŠ: Hesiodov svet vo veršoch

In: Filozofia, vol. 78, no. 4
Katarína Dženisa Rajtíková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 312 - 315
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Rajtíková, K. 2023. ZUZANA ZELINOVÁ, ANDREJ KALAŠ: Hesiodov svet vo veršoch. In Filozofia, vol. 78, no.4, pp. 312-315. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.8

APA:
Rajtíková, K. (2023). ZUZANA ZELINOVÁ, ANDREJ KALAŠ: Hesiodov svet vo veršoch. Filozofia, 78(4), 312-315. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.8
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v .i.
Publikované: 13. 4. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License