Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ANDREJ KALAŠ, VLADISLAV SUVÁK: Diónove reči o Diogenovi

In: Filozofia, vol. 78, no. 4
Dávid Kurák
Detaily:
Rok, strany: 2023, 309 - 311
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Kurák, D. 2023. ANDREJ KALAŠ, VLADISLAV SUVÁK: Diónove reči o Diogenovi. In Filozofia, vol. 78, no.4, pp. 309-311. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.7

APA:
Kurák, D. (2023). ANDREJ KALAŠ, VLADISLAV SUVÁK: Diónove reči o Diogenovi. Filozofia, 78(4), 309-311. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.7
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v .i.
Publikované: 13. 4. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License