Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hanba v antickom myslení a filozofii

In: Filozofia, vol. 78, no. 4
Ulrich Wollner Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 243 - 244
Jazyk: slo
Typ článku: Na úvod / Editorial
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Wollner, U. 2023. Hanba v antickom myslení a filozofii. In Filozofia, vol. 78, no.4, pp. 243-244. 0046-385X.

APA:
Wollner, U. (2023). Hanba v antickom myslení a filozofii. Filozofia, 78(4), 243-244. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 13. 4. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License