Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nové šaty a iné premeny časopisu

In: Filozofia, vol. 78, no. 4
František Gahér
Detaily:
Rok, strany: 2023, 241 - 242
Jazyk: slo
Typ článku: Na úvod / Editorial
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Gahér, F. 2023. Nové šaty a iné premeny časopisu. In Filozofia, vol. 78, no.4, pp. 241-242. 0046-385X.

APA:
Gahér, F. (2023). Nové šaty a iné premeny časopisu. Filozofia, 78(4), 241-242. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 13. 4. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License