Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JANA TRUHLÁŘOVÁ: Dlhá cesta k porozumeniu. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike [A long way to understanding. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant in Slovak literature and criticism]

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 1
Andrea Tureková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 119 - 122
Jazyk: slo
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Tureková, A. 2023. JANA TRUHLÁŘOVÁ: Dlhá cesta k porozumeniu. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike [A long way to understanding. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant in Slovak literature and criticism]. In World Literature Studies, vol. 15, no.1, pp. 119-122. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.13

APA:
Tureková, A. (2023). JANA TRUHLÁŘOVÁ: Dlhá cesta k porozumeniu. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike [A long way to understanding. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant in Slovak literature and criticism]. World Literature Studies, 15(1), 119-122. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.13
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 3. 2023