Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MATTHIAS SCHWARTZ – NINA WELLER – HEIKE WINKEL (eds.): After Mem- ory: World War II in Contemporary Eastern European Literatures

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 1
Dobrota Pucherová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 114 - 116
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Pucherová, D. 2023. MATTHIAS SCHWARTZ – NINA WELLER – HEIKE WINKEL (eds.): After Mem- ory: World War II in Contemporary Eastern European Literatures. In World Literature Studies, vol. 15, no.1, pp. 114-116. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.11

APA:
Pucherová, D. (2023). MATTHIAS SCHWARTZ – NINA WELLER – HEIKE WINKEL (eds.): After Mem- ory: World War II in Contemporary Eastern European Literatures. World Literature Studies, 15(1), 114-116. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 3. 2023