Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MARKÉTA KŘÍŽOVÁ – JITKA MALEČKOVÁ (eds.): Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 1
Róbert Gáfrik Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 111 - 113
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Gáfrik, R. 2023. MARKÉTA KŘÍŽOVÁ – JITKA MALEČKOVÁ (eds.): Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century. In World Literature Studies, vol. 15, no.1, pp. 111-113. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.10

APA:
Gáfrik, R. (2023). MARKÉTA KŘÍŽOVÁ – JITKA MALEČKOVÁ (eds.): Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century. World Literature Studies, 15(1), 111-113. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 3. 2023