Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MICHAELA PEŠKOVÁ: Vladimir Sorokin: The Future of Russia

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 1
Ivan Posokhin Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 110 - 111
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Posokhin, I. 2023. MICHAELA PEŠKOVÁ: Vladimir Sorokin: The Future of Russia. In World Literature Studies, vol. 15, no.1, pp. 110-111. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.9

APA:
Posokhin, I. (2023). MICHAELA PEŠKOVÁ: Vladimir Sorokin: The Future of Russia. World Literature Studies, 15(1), 110-111. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 3. 2023