Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

New poetics and Russian prose of the early 21st century

In: World Literature Studies, vol. 15, no. 1
Mária Kusá Číslo ORCID - Ivan Posokhin Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 2 - 2
Jazyk: eng
Typ článku: EDITORIÁL/EDITORIAL
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kusá, M., Posokhin, I. 2023. New poetics and Russian prose of the early 21st century. In World Literature Studies, vol. 15, no.1, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Kusá, M., Posokhin, I. (2023). New poetics and Russian prose of the early 21st century. World Literature Studies, 15(1), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 3. 2023