Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 71, no. 1
Zuzana Beňušková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 76 - 82
Jazyk: slo
Typ článku: Book Review
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z. 2023. Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 71, no.1, pp. 76-82. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.06

APA:
Beňušková, Z. (2023). Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 71(1), 76-82. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.06
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
CC BY