Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Schengenský priestor. – Dolupodpísaný. – Skloňovanie mena Zoe. – Rod názvu skupiny Depeche Mode. – Písanie titulu MBA. – Prídavné meno utvorené z názvu Hont. – Skratka PhD. – Skloňovanie názvu Metallica. – Skloňovanie názvu Monar. – Monoklonálny a monoklo

In: Kultúra slova, vol. 57, no. 1
Detaily:
Rok, strany: 2023, 58 - 61
Jazyk: slo
Typ článku: z webovej poradne
O vydaní:
Publikované: 7. 3. 2023
Verejná licencia:
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License