Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach: [ŽEŇUCH, Peter: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2022. 124 s. ISBN 978-8-09-742760-3

In: Kultúra slova, vol. 57, no. 1
Iveta Valentová
Detaily:
Rok, strany: 2023, 51 - 57
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a posudky
Ako citovať:
ISO 690:
Valentová, I. 2023. Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach: [ŽEŇUCH, Peter: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2022. 124 s. ISBN 978-8-09-742760-3. In Kultúra slova, vol. 57, no.1, pp. 51-57. ISSN 0023-5202.

APA:
Valentová, I. (2023). Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach: [ŽEŇUCH, Peter: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2022. 124 s. ISBN 978-8-09-742760-3. Kultúra slova, 57(1), 51-57. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 7. 3. 2023
Verejná licencia:
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License