Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách

In: Kultúra slova, vol. 57, no. 1
Silvia Duchková
Detaily:
Rok, strany: 2023, 47 - 50
Jazyk: slo
Typ článku: Rozličnosti
Ako citovať:
ISO 690:
Duchková, S. 2023. Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách. In Kultúra slova, vol. 57, no.1, pp. 47-50. ISSN 0023-5202.

APA:
Duchková, S. (2023). Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách. Kultúra slova, 57(1), 47-50. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 7. 3. 2023
Verejná licencia:
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License