Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C)

In: Kultúra slova, vol. 57, no. 1
Ján Kliment - Michal Hrabovský - Iveta Vančová - Pavol Eliáš - Dominik Roman Letz
Detaily:
Rok, strany: 2023, 22 - 39
Jazyk: slo
Typ článku: Terminologické súpisy
Ako citovať:
ISO 690:
Kliment, J., Hrabovský, M., Vančová, I., Eliáš, P., Letz, D. 2023. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C). In Kultúra slova, vol. 57, no.1, pp. 22-39. ISSN 0023-5202.

APA:
Kliment, J., Hrabovský, M., Vančová, I., Eliáš, P., Letz, D. (2023). Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C). Kultúra slova, 57(1), 22-39. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 7. 3. 2023
Verejná licencia:
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License