Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Medzinárodná konferencia: Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene

In: Filozofia, vol. 78, no. 2
Katarína Podušelová
Detaily:
Rok, strany: 2023, 140 - 145
Jazyk: slo
Typ článku: Z vedeckého života / Scientific events
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Podušelová, K. 2023. Medzinárodná konferencia: Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene. In Filozofia, vol. 78, no.2, pp. 140-145. 0046-385X.

APA:
Podušelová, K. (2023). Medzinárodná konferencia: Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene. Filozofia, 78(2), 140-145. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 14. 2. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License