Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Michelle L. Stefano: Practical Considerations for safeguarding intangible Cultural Heritage

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 4
Katarína Baračková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 570 - 573
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Baračková, K. 2022. Michelle L. Stefano: Practical Considerations for safeguarding intangible Cultural Heritage. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.4, pp. 570-573. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.45

APA:
Baračková, K. (2022). Michelle L. Stefano: Practical Considerations for safeguarding intangible Cultural Heritage. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(4), 570-573. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.45
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 12. 2022
Verejná licencia:
CC BY