Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík (eds.): Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 4
Bahdan Serdziuk Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 563 - 566
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Serdziuk, B. 2022. Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík (eds.): Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.4, pp. 563-566. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.43

APA:
Serdziuk, B. (2022). Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík (eds.): Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(4), 563-566. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.43
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 12. 2022
Verejná licencia:
CC BY