Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pavlína Šišmišová – Eva Palkovičová (eds.): Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete [Cervantes’s Don Quixote in Slovakia and the world]

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 4
Silvia Brodňanová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 151 - 154
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Brodňanová, S. 2022. Pavlína Šišmišová – Eva Palkovičová (eds.): Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete [Cervantes’s Don Quixote in Slovakia and the world]. In World Literature Studies, vol. 14, no.4, pp. 151-154. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.4.14

APA:
Brodňanová, S. (2022). Pavlína Šišmišová – Eva Palkovičová (eds.): Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete [Cervantes’s Don Quixote in Slovakia and the world]. World Literature Studies, 14(4), 151-154. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.4.14
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Publikované: 17. 12. 2022