Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 4
Dobrota Pucherová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 146 - 149
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Pucherová, D. 2022. CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society. In World Literature Studies, vol. 14, no.4, pp. 146-149. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.4.12

APA:
Pucherová, D. (2022). CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society. World Literature Studies, 14(4), 146-149. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.4.12
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Publikované: 17. 12. 2022