Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Josef Hrdlička – Mariana Machová (eds.): Things in Poems. From the Shield of Achilles to Hyperobjects

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 4
Róbert Gáfrik Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 144 - 145
Jazyk: eng
Typ článku: RECENZIE/BOOK REVIEWS
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Gáfrik, R. 2022. Josef Hrdlička – Mariana Machová (eds.): Things in Poems. From the Shield of Achilles to Hyperobjects. In World Literature Studies, vol. 14, no.4, pp. 144-145. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.4.11

APA:
Gáfrik, R. (2022). Josef Hrdlička – Mariana Machová (eds.): Things in Poems. From the Shield of Achilles to Hyperobjects. World Literature Studies, 14(4), 144-145. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.4.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Publikované: 17. 12. 2022