Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

„Literatúra a veda“ v kontexte analýz literárneho interdiskurzu

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 4
Roman Mikuláš Číslo ORCID - Ján Jambor Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: EDITORIÁL/EDITORIAL
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Mikuláš, R., Jambor, J. 2022. „Literatúra a veda“ v kontexte analýz literárneho interdiskurzu. In World Literature Studies, vol. 14, no.4, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Mikuláš, R., Jambor, J. (2022). „Literatúra a veda“ v kontexte analýz literárneho interdiskurzu. World Literature Studies, 14(4), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Publikované: 17. 12. 2022